Politika privatnosti

Vaši podaci su u Vašim rukama. Ova Politika privatnosti objašnjava kako JA, PREDUZETNIK na svojoj internet stranici koristi i štiti Vaše lične podatke koje smo prikupili ili koje ste nam Vi dostavili, kroz Vašu interakciju na ovoj internet stranici ili na neki drugi način.

Mi ćemo Vas uvek transparentno obavestiti o tome zašto nam trebaju Vaši podaci. Podatke o ličnosti koje ste nam poverili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim licima i sa njima ćemo postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018)(u daljem tekstu: Zakon ili ZZPL). Ukoliko ne želite da više obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, molimo da nas o tome obavestite putem elektronske pošte odjava@japreduzetnik.rs

 1. Opšte informacije

Svrha ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi Vaših ličnih podataka koja se vrši prilikom i/ili u vezi sa Vašim korišćenjem naše veb stranice, kao i u vezi sa određenim dodatnim uslugama koje Vam pružamo, a kako je detaljno opisano u odeljcima 2. i 3. ove Politike privatnosti.

Molimo Vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našoj stranici, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite naše veb stranice.

1.1. Obrada ličnih podataka

Prema Zakonu, podatak o ličnosti (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su: ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekomonskog, kulturnog i društvenog identiteta; dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Kao što je prethodno navedeno, detaljne informacije o prikupljanju i daljoj obradi Vaših ličnih podataka, sadržane su u odeljcima 2. i 3. ove Politike privatnosti.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka, u skladu sa članom 12 Zakona, može biti:

 • Pristanak, dat od strane Vas kao posetioca veb stranice i pripadajućih podstranica japreduzetnik.rs, kojom dozvoljavate prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak se može povući u bilo kom trenutku slanjem e-maila odgovarajućeg sadržaja na odjava@japreduzetnik.rs;
 • Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca;
 • Zaštita životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • Obavljanje poslova u javnom interesu ili izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • Legitimni interes rukovaoca – za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na Vašim željama, kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i na kraju ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju Vašim potrebama i željama;

Možemo koristiti Vaše lične podatke navedene u ovoj Politici privatnosti sa svrhom:

 • odgovaranja na Vaš upit ili zahtev i pružanja najbolje moguće usluge
 • omogućavanje prikazivanja sadržaja na veb stranici na najučinkovitiji način
 • filtriranje sadržaja koji je prilagođen Vašim interesovanjima
 • obaveštavanje o promenama odredaba, uslova i pravila i/ili drugih administrativnih podataka
 • otkrivanje i/ili sprečavanje zloupotrebe ili prevare
 • direktnog marketinga (možemo Vas kontaktirati u te svrhe elektronskim/telefonskim putem u svoje ili ime trećeg lica)
 • obaveštavanja i slanja vesti o nama ili nekom projektu, kampanji ili događajima koje priređujemo ili planiramo
 • izveštavanja o posebnim pogodnostima, koje su vremenski ograničene
 • izveštavanja o posebnim akcijama rezervisanim za naše članove
 • dostavljanja korisnih informacija vezanih za JA, PREDUZETNIK ili korisnih informacija u vezi sa trećim licima
 • kontaktiranja u vezi sa oglašavanjem i istraživanjem tržišta (slanje upitnika, anketa i sl.);
 • marketinških analiza, u cilju poboljšanja naših usluga
 • slanja poklona na dostavljene adrese

1.2. Otkrivanje ličnih podataka trećim licima

Mi nikada ne prodajemo, ne trgujemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke. Mi nećemo pružiti Vaše lične podatke trećim licima bez Vašeg znanja. Jedini izuzetak od ovog pravila je u slučaju da nas zakon na to obavezuje i kada ne smemo o tome da Vas obavestimo (npr. u slučaju policijske istrage). Ako smo pravno u mogućnosti, uvek nam je cilj da osiguramo da lične podatke koriste jedino treća lica u zakonite svrhe i u saglasnosti sa ovom Politikom Privatnosti.

 U slučaju zakonske obaveze, zadržavamo pravo otkrivanja Vaših podataka o ličnosti nadležnim državnim organima, u skladu sa članom 12 stavom 1 tačkom 3 Zakona.

Po pravilu, JA, PREDUZETNIK nema praksu da prenosi podatke o ličnosti korisnika ove veb stranice u druge države koje su van liste država sa obezbeđenim primerenim nivoom zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je Evropska unija utvrdila da obezbeđuje primereni nivo zaštite.

1.3. Podaci dece

Ukioliko imate manje od 18 godina i koristite ovu internet stranicu, morate dobiti saglasnost Vašeg roditelja ili staratelja i istu nam proslediti za obradu Vaših ličnih podataka pre nego što nam dostavite bilo koje lične detalje.

1.4. Bezbednost i zaštita ličnih podataka

Koristimo prikladne tehničke i organizacione bezbednosne mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od pristupa neautorizovanih pojedinaca i protiv nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Kontinuirano nastojimo da preduzmemo sve korake kako bismo zaštitili lične podatke od eksternih pretnji.
Međutim, uvek su prisutni potencijalni rizici kada se šalju informacije preko javnih mreža ili prilikom korišćenja javnih kompjutera i ne možemo 100% da garantujemo bezbednost otkrivenih ili prenošenih podataka preko javnih mreža.

Sa našeg sajta linkovi mogu voditi na druge veb sajtove. Ne snosimo odgovornost za politiku ili procedure za zaštitu podataka, kao ni za sadržaj na ovim web sajtovima.

1.5. Čuvanje podataka

Kriterijumi koje koristimo za čuvanje podataka su zasnovani na ciljevima zbog kojih podatke i prikupljamo, kao i na zakonskim obavezama i uputstvima izdatim od strane relevantnih regulatornih tela.

 1. Prikupljanje i dalja obrada ličnih podataka prilikom posete naše veb stranice

Prilikom posete i korišćenja naše veb stranice isključivo u informativne svrhe ili nam Vaše lične podatke ne date na neki drugi način, prikupljamo samo one lične podatke koje prenosi Vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo našu veb stranicu i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.

Prenosimo prikupljene podatke spoljnim pružaocima usluga i drugim licima sa kojima smo zaključili odgovarajuće ugovore (npr. hosting) za potrebe prikazivanja veb stranice i postavljanje sadržaja.

U ovim slučajevima beležimo Vaše privatne podatke:

Postavljanje pitanja kroz kontakt formu u delu KONTAKT
(Ime, email – na koji vam dostavljamo odgovor)
Kontakt podaci i pitanja se čuvaju u internoj bazi dokle god autor ne traži da se pitanje iz interne baze izbriše.

Prijava na bilten (newsletter)
(Ime, email adresa, adresa, naziv kompanije, PIB, adresa kompanije)

U vezi sa zadržavanjem ličnih podataka za direktni marketing, lične podatke čuvamo dokle god je to u skladu sa zakonom i upustvima izdatim od strane nadležnih regulatornih organa na relevantnim teritorijama. Lične podatke koji više nisu neophodni u radu, brišemo iz baze podatka ili označavamo Vaše podatke kao ‘ne kontaktirati’ ako Vi naznačite da ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti ili nam pošaljete email na odjava@japreduzetnik.rs.

3. Politika kolačića

 Prilikom korišćenja naše internet stranice pristajete na korišćenje „kolačića“ i sličnih tehnologija koje mogu da prate Vašu aktivnost. Kolačići su mali delovi informacija koje naš internet server šalje internet pretraživaču (npr. Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Firefox) na računaru ili uređaju sa kog pristupate našoj internet stranici. Oni nam omogućavaju da prikupimo informacije o vašem uređaju i internet aktivnosti.

3.1. Vaš pristanak

Time što nastavljate da koristite naš veb sajt slažete se sa tim da možemo da postavimo kolačiće na Vaš računar kako bismo analizirali način na koji koristite naš veb sajt. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu politiku kolačića kako biste saznali detaljne informacije o podacima koje prikupljamo kada koristite ovaj sajt. Ukoliko ne želite da prihvatite kolačiće u pogledu Vašeg korišćenja ovog web sajta, morate da prestanete da ga koristite.

3.2. Šta je kolačić?

Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na vaš računar preko web sajtova koje posetite ili određenih poruka e-pošte koje otvorite. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi veb sajtovi mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije.

Kolačići koje koristimo na veb sajtu pomažu nam da Vam obezbedimo bolje iskustvo na mreži, pamte Vaše parametre i pomažu nam da poboljšamo sajt. Time što pristupate našem veb sajtu slažete se da se ova Politika kolačića primenjuje kad god pristupite veb sajtu, nezavisno od uređaja koji koristite.

3.3. Koje lične informacije prikupljaju kolačići?

Uopšteno, kolačić sadrži tekstualni niz koji sadrži informacije o pregledaču. Za rad nije neophodno da kolačić prepozna odakle ste, on samo treba da zapamti Vaš pregledač.

3.4. Da li mogu da povučem svoj pristanak?

Nakon što ste nam dali pristanak u pogledu korišćenja kolačića, na Vašem računaru ili uređaju biće sačuvan kolačić koji ovo podešavanje pamti za naredni put. Ovo prestaje da važi nakon određenog vremena (u svakom slučaju u periodu od 13 meseci). Ukoliko u bilo kojem trenutku želite da povučete svoj pristanak, biće potrebno da izbrišete kolačiće preko podešavanja u internet pregledaču. Za dodatne informacije o brisanju ili blokiranju kolačića posetite aboutcookies.org.

3.5. Kako mogu da isključim kolačiće?

Internet pregledač koji koristite Vam omogućava da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima.

3.6. Kada koristimo kolačIće?

3.6.1.Praćenje

Kolačići se koriste za prikupljanje statističkih podataka o tome kako korisnici upotrebljavaju naš sajt. Na primer, za dobijanje uvida u to kako posetioci koriste veb sajt tako da možemo da ga poboljšamo u smislu njegove upotrebljivosti.

3.6.2. Ciljanje

Kolačići za „ciljanje” su povezani sa uslugama koje pružaju treće strane, kao što je dugme „Like” i „Share”. Treće strane pružaju ove usluge u zamenu za prepoznavanje da ste posetili našu web stranicu.

Povezivanje sa društvenim mrežama poput Fejsbuka može dovesti do toga da one koriste informacije o Vašoj poseti kako bi na drugim web sajtovima usmerile oglašavanje na Vas.

Kolačići pružaju agencijama za oglašavanje informacije o Vašoj poseti tako da one mogu da Vam ponude oglase koji bi Vas zanimali.

Svim ovim kolačićima upravljaju treće strane, a za dodatne informacije možete da pogledate obaveštenja o privatnosti na web sajtovima samih trećih strana.

Time što koristite naš sajt prihvatate upotrebu kolačića za „ciljanje”. U nekim slučajevima prihvatanje ovih kolačića predstavlja uslov za korišćenje web sajta; dakle, ukoliko ih onemogućite/blokirate ne možemo da garantujemo kako će naš sajt funkcionisati.

Naše veb stranice koriste i Google analitiku (Google Analytics) za čuvanje informacija koje šaljete serveru kada posetite internet stranicu. Ove informacije uključuju IP adresu Vašeg uređaja, geolokaciju, pregledane stranice i dokumenta koja su postavljena na internet, izmenjena ili obrisana. Za više informacija o Google analitici i njihovim pravilima zaštite privatnosti posetite:  https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hken&ref_topic=1008008 

Naša veb stranica koristi i Facebook Pixel čiju politiku privatnosti možete videti na : https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr/

Imajte na umu da kada kliknete na linkove trećih strana, koji se mogu naći na ovoj internet stranici, te treće strane mogu koristiti kolačiće na njihovim internet stranicama, nad kojima mi nemamo nikakvu kontrolu.

4. Prava zaštite Vaših ličnih podataka

Prema GDPR-u imate zakonsko pravo da zahtevate informacije o ličnim podacima koje se čuvaju o Vama, za šta se koriste lični podaci i kome mogu biti otkriveni, kao i određene druge informacije (naziv zahteva: „zahtev subjekta za dobijanje informacija“).
Uobičajeno imamo na raspolaganju mesec dana da odgovorimo na takav tip zahteva, ali ako je u pitanju kompleksan zahtev, biće nam potrebno dva meseca pre nego što budemo u mogućnosti da Vam odgovorimo. Zadržavamo pravo da odbijemo ili naplatimo za vreme provedeno u razrešavanju administrativnog problema ukoliko je zahtev nerazuman ili preopširan.
Možemo takođe zatražiti za dalje informacije kako bismo lokalizovali pojedinačnu informaciju koju tražite pre nego što bismo mogli da odgovorimo u potpunosti na zahtev i može doći do primene određenih zakonskih izuzeća nekih informacija koje se obelodanjuju prilikom odgovaranja na zahtev subjekta na dobijanje informacija.

Takođe, imate i sledeća prava, koja možete ostvariti tako što ćete nam se obratiti pisanim zahtevom:

 • da ispravimo Vaše lične podatke koji se čuvaju o Vama, a koji su netačni ili nepotpuni
 • da se protivite bilo kojoj automatskoj obradi (ako je primenljivo) Vaših ličnih podataka
 • da se protivite stalnom korišćenju Vaših ličnih podataka za direktni marketing
 • da zatražite da obrišemo Vaše lične podatke bez neopravdanog odlaganja i/ili da se protivite i/ili da ograničite upotrebu Vaših ličnih podataka u bilo koje svrhe osim ako nemamo legitiman razlog za čuvanje i obradu tih podataka

Ako želite da ostvarite neko od gore navedenih prava ili ako imate bilo kakvih nedoumica o tome kako se koriste Vaši lični podaci molimo Vas da nas kontaktirate na odjava@japreduzetnik.rs sa naslovom GDPR. Imajte na umu da ćete možda morati da nam pružite odgovarajuće dokaze o vašem identitetu pre nego što budemo u mogućnosti da vam odgovorimo.

5. Promene politike privatnosti

Sve promene politike privatnosti će biti zabeležene ovde, tako da posetioci naših stranica uvek znaju koje informacije prikupljamo, kako ih koristimo i u kojim okolnostima ih delimo s trećom stranom.

Scroll to Top